'Yr Hen Ysgol' SA19 6TR
'Yr Hen Ysgol' SA19 6TR
'Yr Hen Ysgol' Trap SA19 6TR
'Yr Hen Ysgol' Trap SA19 6TR
Castell Carreg Cennen

Castell Carreg Cennen

Mae Castell Carreg Cennen yn dyddio ‘nol i o leiaf y drydedd ganrif ar ddeg. Mae tystiolaeth archeolegol yn dweud fod yr allgraig greigiog yma wedi ‘i feddiannu gan y Rhufeiniaid (datguddiwyd cuddstôr o arian Rhufeinig), hefyd mae olion cyn hanesyddol wedi eu darganfod (pedwar sgerbwd cyn hanesyddol).

Adeiladwyd y castell cyntaf gan Dywysogion y Deheubarth. Beth sydd i weld heddiw adeiladwyd yng nghyfnod Edward 1af.

Llygad Llwchwr

Llygad Llwchwr

Dyma fan tarddiad yr afon Llwchwr. Mae’n rhedeg yn danddaearol drwy ogofau calchfaen ac yn dod allan yn y fan yma.

Maes Golff Glynhir

Maes Golff Glynhir

Golygfa Gogledd ddwyrain i fyny tuag at Carreg Dwfn (gwelir yn y cefndir). Mae'r darn yma o’r cwrs ar gyrion yr afon Llwchwr sy’n rhedeg gyda’r coedlin sy’ yn y llun.

Print | Sitemap
© Trap Village Hall 2012