'Yr Hen Ysgol' SA19 6TR
'Yr Hen Ysgol' SA19 6TR
'Yr Hen Ysgol' Trap SA19 6TR
'Yr Hen Ysgol' Trap SA19 6TR
Rhaeadr Glynhir

Rhaeadr Glynhir

Mae’r rhaeadr yma ar dir preifat sy’ berchen i blasty Glynhir . Rhaid gofyn caniataid yn y plasty i ymweld ar raeadr. Mae hefyd gwestai a bythynnod gwyliau sy’n medru darparu i tua 60 o westeion.

Llechwedd De Orllewin Tair Carn Isaf

Llechwedd De Orllewin Tair Carn Isaf

Ar yr heol sy’n rhedeg i’r dwyreiniol o’r groesffordd sy’n dod o Rydaman mae’r Tair Carn Isaf. Mae yna Maes Parcio. Ac mae yna lwybr yn rhedeg i’r Gogledd-ddwyrain I’r copa. Mae yna olygfa fendigedig ond mae’n rhaid body n ofalus wrth ddringo.

Print | Sitemap
© Trap Village Hall 2012