'Yr Hen Ysgol' SA19 6TR
'Yr Hen Ysgol' SA19 6TR
'Yr Hen Ysgol' Trap SA19 6TR
'Yr Hen Ysgol' Trap SA19 6TR

Y Fwydlen

BWYD  
Tost (2 sleisen gyda menyn)       £1.00
Jam £0.20
Ffa Pob ar Dost (2 sleisen)         £1.50
Brechdan (Ham, Caws neu Diwna)  £2.50
Panini (Ham neu Gaws)  £3.00
Sleisen o Deisen Gartref  £1.50
Myffin/ Fflapjac  £1.00
Picau ar y Maen (2)        £1.00

Daw Brechdanau, Brechdanau Crasu, a Phaninis gyda salad bach a chreision

      

DIODYDD  
Paned o De £0.70
Mwg o De  £1.00
Pot o De  £1.50
Paned o Goffi Parod            £1.00
Mwg o Goffi Parod  £1.50
Paned o Goffi Ffilter           £1.50
Mwg o Goffi Ffilter                £2.00
Paned o Cappuccino            £1.50
Mwg o Cappuccino  £2.00
Espresso  £1.00
Latte Bach  £1.50
Latte Canolig     £2.00
Latte Mawr (2 siot o goffi)      £3.00
Siocled Poeth Bach  £1.00
Siocled Poeth Canolig        £1.50
Siocled Poeth Mawr      £2..00
Malws Melys  £0.25
Hufen a ‘Flake’  £0.50
Sudd Ffrwyth    £0.50
Llaeth â Gwelltyn Ysgytlaeth  £0.50
Coca Cola         £0.60
Dŵr ‘Brecon Carreg’            £0.60
Diodydd ‘Thirsty’  £0.50

                      

Print | Sitemap
© Trap Village Hall 2012