'Yr Hen Ysgol' SA19 6TR
'Yr Hen Ysgol' SA19 6TR
'Yr Hen Ysgol' Trap SA19 6TR
'Yr Hen Ysgol' Trap SA19 6TR


Caffe

Dewch am ‘baned o de a lluniaeth ysgafn. Mae’r croeso yn dwym galon a’r amgylchedd yn gysurus.

Mae amrywiaeth o gynnyrch lleol, celf a chrefft, nwyddau hanfodol y cartref ar drothwy’ch drws.

Hefyd mae’r rhyngrwyd a chyfleusterau llungopïo ar gael. Man parcio yn y cefn. Mae’r Neuadd yn gyraeddadwy mewn cadair olwyn ac mae yna doiled i’r anabl.

Caffe Rhyngrwyd

Mae’r Hen Ysgol yn cynnig WiFi di - dal ond mae yna gost i ddefnyddio’r cyfrifiadur.


Print | Sitemap
© Trap Village Hall 2012